Revotec

System Domofonowy

Nowoczesny, kompletny system komunikacji domofonowej przeznaczony do montażu w zakładach penitencjarnych i miejscach szczególnie narażonych na akty wandalizmu. Dzięki modułowej budowie i unikalnej konstrukcji centrali systemu, rozwiązanie można łatwo zaadoptować do indywidualnych potrzeb.

System domofonowy służy do łączności audio pomiędzy operatorem i poszczególnymi panelami rozmównymi. Składa się paneli instalowanych w pomieszczeniach, kontrolerów połączonych magistralą komunikacyjną oraz nowoczesnej centrali domofonowej. Centrala umożliwia nagrywanie rozmów na wbudowany dysk twardy, logowanie zdarzeń, obsługuje do 125 pomieszczeń oraz jest wyposażona w ekran dotykowy umożliwiający prostą i intuicyjna obsługę.

System domofonowy jest przystosowany do współpracy z systemem radiowęzłowym i umożliwia wykorzystanie jednego, wspólnego panelu audio.

Karta Katalogowa Systemu Domofonowego

 
KONTAKT Z NAMI