Revotec

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające dla systemów Interkomowych i wideomofonowych pozwala na pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu. Składa się z kilku podprogramów dzięki którym możliwa jest pełna kontrola podłączonych urządzeń wykonawczych, możliwość ustawień przekierowywania, kolejkowania połączeń jak również rejestracji rozmów na serwerze. Oprogramowanie na bieżąco monitoruje stan urządzeń i w momencie usterki może poinformować o tym fakcie operatora.
KONTAKT Z NAMI