Revotec

Systemy Nagłośnieniowe PA

Systemy nagłośnieniowe PA czyli Public Access to elektroniczne systemy wzmacniania dźwięku. Wykorzystywane są do przetwarzania dźwięku, potocznie nazywane są systemami nagłośnienia 100V czy też radiowęzłami. Transmisja dźwięku następuje z użyciem wzmacniaczy wyposażonych w transformatory linii 100V które umożliwiają przesył dźwięku do dużej liczby głośników bez konieczności zadbania o parametry (impedancję wypadkową) stworzonej linii głośnikowej.

Systemy nagłośnieniowe PA mogą zostać podzielone na strefy dzięki czemu komunikaty czy audycje mogą trafiać bezpośrednio do wybranych stref. Dodatkowym atutem jest łatwość przełączania stref bądź wysyłanie jednakowego komunikatu do wszystkich stref jednocześnie. Wykorzystanie przy zapewnianiu tła muzycznego w obiekcie może służyć jednocześnie jako system ostrzegawczy bądź przywoławczy.

 
KONTAKT Z NAMI