Revotec

System Kontroli Sal Widzeń

Nowoczesny system umożliwiający prowadzenie rozmowy w bezkontaktowej sali widzeń. Służy do zapewnienia komunikacji głosowej pomiędzy osobami odwiedzającymi i osadzonym, bez możliwości nawiązania fizycznego kontaktu pomiędzy stronami. Umożliwia ciągły nadzór operatora nad czasem trwania i przebiegiem rozmowy z możliwością nagrywania rozmów na wbudowany dysk twardy.

Centrala systemu wyposażona jest w ekran dotykowy umożliwiający prostą i intuicyjna obsługę, może współpracować z zegarami czasu widzeń.

Karta Katalogowa Systemu Kontroli Sal Widzeń
KONTAKT Z NAMI